Polisa privatnosti


Kada koristite Rulet Gaja online usluge, poveravate nam informacije. Polisa privatnosti ima za cilj da vam objasni koje informacije prikupljamo, zašto ih prikupljamo i šta radimo sa njima.


Lični podaci su sve informacije o Vama koje uključuju vaše ime i adresu, datum rođenja, podatke sa platne kartice, detalje transakcija i transfera na računu i sve druge informacije koje dostavljate. 'Gaja' doo se trudi da osigura da naše poslovne aktivnosti koje uključuju upotrebu ličnih podataka budu u saglasnosti sa pravilima privatnosti zemlje u kojoj poslujemo. U skladu s tim, u ovom dokumentu o privatnosti („Polisa privatnosti“), „GAJA“ doo želi ne samo da Vam pruži savete o vašim pravima privatnosti, već i da objasni na koji način mi nameravamo da ih poštujemo.


Na koji način se Vaši lični podaci prikupljaju na našem veb sajtu?


Lični podaci na našem veb sajtu mogu biti dostavljeni u dva dela:


1) Javni deo

Ukoliko dostavite Vaše ime i adresu na javnom delu ovog veb sajta kako biste zatražili informaciju o našim proizvodima ili uslugama, možete dobrovoljno dostaviti i dodatne lične podatke. Biće Vam zatraženo da dostavite vaše lične podatke u ovom delu u svrhu registrovanja na ruletgaja.com.


2) Privatni deo

Ako ste već jedan od naših korisnika i otvorili ste nalog kod nas, morate koristiti lozinku da biste ušli na ruletgaja.com veb sajt.


U cilju obezbeđivanja dobrog kvaliteta usluge, možemo pratiti i snimati komunikaciju koju imate sa nama. „Gaja“ doo preporučuje da osim Vašeg imena i korisničkog imena nam ne šaljete vaše lične podatke putem e-mail-a. Svaku informaciju koju nam pošaljete, šaljete na sopstveni rizik.


Kako će Vaši lični podaci biti korišćeni?


„Gaja“ doo će obraditi vaše lične podatke kako bi Vam dozvolio da pristupite i koristite naš veb sajt, da učestvujete u ponuđenim uslugama, da upravljate svojim računom, da održavamo naše račune i podatke, da pratimo nivoe upotrebe veb sajta i kvaliteta usluge koju pružamo i da Vas informišemo, s vremena na vreme, o proizvodima i uslugama koje smatramo da bi vas mogle zanimati i u lične svrhe. Ukoliko ne budete hteli više da dobijate marketinški ili promotivni materijal od ruletgaja.com, možete nas obavestiti da Vam više ne šaljemo takav materijal. Naše kontakt informacije se nalaze na „Kontaktirajte nas“ stranici našeg veb sajta. „Gaja“ doo će u najkraćem izvodljivom roku, ukloniti Vaše podatke iz naše marketinške baze podataka.


Gaja doo će takođe zadržati takve informacije i može ih analizirati kako bi istražio postojanje kriminalnih aktivnosti, ili što se tiče svih događaja na našem veb sajtu, da ispita da li je došlo do ugrožavanja integriteta tog događaja i/ili kršenja pravila tog događaja koja su propisana od strane relevantnih nadležnih službi. Sva prava koja se odnose na snimanje Vaših ličnih podataka kojima raspolaže Gaja doo (uključujući autorska prava i prava baze podataka) su i ostaće njegova imovina.


Tamo gde je to zakonom potrebno, lični podaci mogu biti otkriveni odgovarajućim državnim, regulatornim ili izvršnim nadležnim organima. Dodatno, u situacijama gde ocenimo da je potrebno, možemo otkriti Vaše lične podatke nadležnim vlastima (bilo na zahtev vlasti ili obrnuto) koje su Gaji doo izdale licencu za priređivanje igara na sreću.


Pristankom na ovu polisu, korišćenjem sajta ruletgaja.com ili na drugi način, saglasili ste se da Gaja doo može da čuva i koristi ranije prikupljene podatke povezane sa Vama i vašim računom/računima u svrhe istaknute u ovoj polisi.


Dostavljanjem Vaših ličnih podataka i registracijom kod nas ili prijavom na našem veb sajtu, saglasni ste da „Gaja“ doo obrađuje i otkriva vaše lične podatke u navedene svrhe i na način definisan u našoj polisi, ili na način u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja.


„Gaja“ doo zadržava prava da promeni polisu privatnosti uključujući i promenu svrhe zbog koje obrađuje Vaše lične podatke. U slučaju da „Gaja“ doo smatra da je prikladno da se urade takve promene, Polisa privatnosti će biti ažurirana i objavljena na našem veb sajtu. Nastavak upotrebe veb sajta nužno ukazuje da ste saglasni sa nastalim promenama.


Upotreba kolačića (Cookies)


„Gaja“ doo na svom veb sajtu koristi “osnovne kolačiće”.


Šta su to “osnovni kolačići” (Cookies)?


Osnovni kolačići su kolačići koji su neophodni za ispravno funkcionisanje veb sajta. Oni Vam omogućavaju da krstarite veb sajtom i dozvoljavaju Vam da obavljate određene funkcije, kao što je pristup zaštićenim delovima veb sajta, postavljanje opklada, deponovanje sredstava i upravljanje vašim računom. Bez ovih kolačića ne bi bilo moguće obezbediti određene online usluge i funkcije.


Koristimo osnovne kolačiće da bismo:


1) Zapamtili informacije koje ste uneli prilikom pretrage kada krstarite između različitih stranica tokom jedne sesije na pretraživaču.


2) Vas identifikovali da ste se prijavili na ruletgaja.com.


Kolačiće koje smo definisali kao osnovne kolačiće neće biti korišćeni da se prikupe informacije koje bi se mogle iskoristiti s ciljem da Vam se prezentuju proizvodi ili usluge.


Takođe „Gaja“ doo ne prikuplja podatke o kreditnim karticama i tekućim računima igrača. Sve transakcije idu preko kriptovane transakcije naše banke.