Dokument o odgovornom igranju

Kompanija GAJA DOO kao društveno odgovorna firma podržava odgovorno kockanje i pomaže u sprečavanju patološkog kockanja.

Politika naše firme je da igre na sreću treba doživljavati kao vid zabave.Ipak,postoji određena doza rizika kada dopustimo da igra preuzme kontrolu.Posledice takve zavisnosti su veoma ozbiljne i po igrača i po njegovu porodicu.

Ukoliko Vi ili neko iz Vaše porodice imate problem,mi možemo da Vam pomognemo.

Pogledajte simptome koji su dati u daljem tekstu i ukoliko se pronađete pozovite broj telefona koji je dat ili posetite ustanove koje smo naveli.


Prema Američkom Udruženju Psihijatara, patološko kockanje je hronični i progresivni poremećaj kontrole impulsa koji se ispoljava sa 5 ili više simptoma ili dijagnostičkih kriterijuma:

1. Preokupiranost - Osoba često misli o kockanju, bez obzira na to da li se radi o prošlom, budućem ili zamišljenom kockanju.

2. Tolerancija (podnošenje) - Kao i sa tolerancijom na psihoaktivne supstance, osoba pravi sve veće ili sve češće uloge kako bi doživela isto “uzbuđenje”.

3. Povlačenje, odustajanje - Osećaj uznemirenosti ili razdražljivosti povezan sa pokušajima da se prekine ili smanji kockanje.

4. Bežanje od problema - Osoba se kocka da popravi raspoloženje ili pobegne od problema.

5. Vraćanje - Osoba pokušava da povratki gubitke na kocki sa još više kockanja.

6. Laganje - Osoba pokušava da prikrije razmere svog kockanja laganjem porodice, prijatelja ili terapeuta.

7. Gubitak kontrole - Osoba bezuspešno pokušava da smanji kockanje.

8. Nelegalne radnje - Osoba krši zakon sa ciljem da dođe do novca potrebnog za kockanje ili povrati novac izgubljen na kocki. Ovo može uključivati dela krađe, pronevere, prevare ili falsifikovanja.

9. Rizikovanje odnosa sa značajnim ljudima - Osoba nastavlja sa kockanjem uprkos riziku da izgubi partnera, posao, ili drugu značajnu priliku.

10. Plaćanje kaucije - Osoba se okreće porodici, prijateljima, ili trećoj osobi za finansijsku pomoć za otplaćivanje dugova nastalih kockanjem


Osobe koje ispoljavaju 3 simptoma ili dijagnostička kriterijuma patološkog kockanja uglavnom ispoljavaju tzv.“vraćanje” (nastoje da u nekoj narednoj igri vrate gubitak), “bežanje” (igranjem se popravlja raspoloženje ili odvaja od problema)i“preokupiranost” (često razmišljaju o narednoj igri, bez obzira na to da li se radi o prošlom, budućem ili zamišljenom kockanju).

Osobe pod rizikom(sa 4 simptoma patološkog kockanja ) u značajno većoj meri u odnosu na osobe sa 3 simptoma ispoljavaju “laganje” (pokušavaju da prikriju razmere kockanja laganjem porodice, prijatelja), poremećaj “tolerancije” (slično kao i kod zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, osobe prave sve veće ili sve češće uloge kako bi doživeli isto “uzbuđenje”),i traženje “kaucije” (u vidu traženja finansijske pomoći za otplaćivanje dugova nastalih kockanjem).

Osobe koje ispoljavaju 5 ili više simptoma u značajno većoj meri u odnosu na osobe pod rizikom ispoljavaju “laganje”, “gubitak kontrole” (u vidu bezuspešnog pokušavanja da smanje kockanje), poremećaj “tolerancije”, “povlačenje” (osećanje uznemirenosti ili razdražljivosti povezanosa pokušajima da se prekine ili smanji kockanje), traženje “kaucije”i “gubitak značajnih odnosa” (osoba nastavlja sa kockanjem uprkos riziku da izgubi partnera, posao, ili neku drugu značajnu priliku).


Besplatna SOS linija za probleme sa patološkim kockanjem dostupna je radnim danima od 7 do 22h. (0800-110-011)
Posetite:
Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, 11 000 Beograd. Tel: 011/330 75 00  http://www.imh.org.rs/
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Teodora Drajzera 44, 11 000 Beograd, Tel: 011/367 14 29  http://www.drajzerova.org.rs/